I.R.T., spol. s r.o., Záhradnícka 1347/47, 925 22 Veľké Úľany

Volajte: +421 902 916 858

  +421 911 322 278

E-mail: irt@irt.sk

Medzinárodná a vnútroštátna
cestná nákladná doprava